להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  

דף הסבר להגשת תובענה לפסק דין הצהרתי על בעלות במטלטלין

 
דף הסבר זה הוא כללי ואינו בא במקום ייעוץ משפטי מתאים, נועד לסיוע ראשוני בלבד ואינו ממצה את כל הנושאים הנוגעים לעניין. בכל מקרה קובעות הוראות הדין.

בקשה לפסק דין הצהרתי – פתיחת תיק
 
המבקש יפנה למדור האזרחי ו/או למודיעין לקבלת טפסי בקשה לפס"ד הצהרתי וכן טופס תצהיר, על התצהיר ידביק המבקש בולי הכנסה , (בסך של__________ ₪ ימולא בבית המשפט). ניתן לשלם האגרה גם בקופת בית המשפט.
בבקשה ובתצהיר יפרט המבקש במדויק את רשימת המטלטלין אשר לגביהם מוגשת הבקשה ולבקשה יצרף המבקש (באם יש) מסמכים או קבלות על הנכסים המוזכרים בבקשה.
בטופס יציין המבקש את פרטיו המלאים (ת.ז., כתובת מלאה ומס' הטלפון) וכן את פרטי המשיב/ים עורך דינם, כתובתם המלאה ומס' הטלפון.
הבקשה תוגש ב-3 עותקים ועותק נוסף לכל משיב נוסף
יש לצרף את מי שנקט בהליכי הוצאה לפועל ואת החייב כמשיבים בבקשה וכן את הצדדים בתיק בית משפט אחר אליו מבקשים כי ההחלטה תועבר.
יש לציין בבקשה את כל מספרי תיקי ההוצל"פ ותיקי ביהמ"ש אשר ההחלטה בבקשה זו תשפיע עליהם וכן את מקום ביהמ"ש/לשכת ההוצל"פ בהם נפתחו תיקים אלו.
לבקשה מצורף טופס פתיחת הליך אשר יש למלא את כל פרטיו.
על המבקש לשלם אגרה במזומן או בכרטיס אשראי בגין הבקשה לפס"ד הצהרתי ולעיכוב הליכים אלא אם כן קיבל פטור מתשלום האגרה על פי בקשה נפרדת שהוא רשאי להגיש (סעיף ג').

בקשה לעיכוב הליכים
 
המבקש ימלא את הבקשה לעיכוב הליכים, כמפורט בטופס, בפירוט ובדייקנות.
כדי שניתן יהיה לעכב את ההליכים במהירות וביעילות, יש לרשום את מס' תיק ההוצל"פ או ביהמ"ש וכן את מקום הלשכה/ביהמ"ש שבו הוטל עיקול או הוצאו המטלטלין, וכן יש לצרף עותק ברור מדו"ח העיקול.
המבקש ימלא את פרטיו האישיים וכן את פרטי המשיב, שהוא הזוכה בתיק ההוצל"פ.
לבקשה זו יש לצרף עותק מהתצהיר שהוגש בבקשה למתן פס"ד הצהרתי ב-3 עותקים, ועותק נוסף לכל משיב נוסף.
יש לציין במפורש האם הוצאו מטלטלין / מעוקלים, אם כן היכן אוחסנו.

בקשה לפטור מתשלום אגרה
 
באין יכולת לשלם אגרה, על מנת לפטור מתשלום אגרה, ניתן להגיש בקשה בכתב בלווית תצהיר.
ניתן לקבל טופס של בקשה לפטור מאגרה במדור האזרחי ו/או במודיעין (או לחץ כאן)
יש לצרף אישורים מביטוח לאומי על קבלת קצבה ואישורים מלשכת העבודה, במידה והמבקש אינו עובד.

לשכה לסיוע משפטי
 
להלן פרטי הלשכה לסיוע משפטי הסמוכה לבית המשפט אשר הזכאים עפ"י חוק לקבלת סיוע משפטי יכולים להיעזר בשירותיה.
 

הנהלת האגף לסיוע משפטי:
    רחוב בן יהודה 34, בנין מגדל בעיר, קומה 21, ירושלים, מיקוד 94230.
טלפון:5696207-02, פקס: 6245759-02.
 
  ירושלים:
    רחוב בן יהודה 34, בנין מגדל בעיר, קומה 21, ירושלים, מיקוד 94230.
טלפון: 566200-02, פקס: 6259552-02.
 
  תל אביב:
    דרך פתח תקוה 55, ת.ד 20019, תל אביב, מיקוד 67138.
טלפון: 5681200-03, פקס: 5623561-03.
 
  חיפה:
    רחוב חסן שוקרי, ת.ד 4436, חיפה, מיקוד 33101.
טלפון: 8683253-04, פקס: 8679364-04.
 
  באר שבע:
    שד' שז"ר 33, בית נועם קומה8, ת.ד. 534, באר שבע, מיקוד 84200.
טלפון: 6404526-08, פקס: 6404539-08.
 
 
 
 
 כתובתנו: מניה שוחט 23 , אזור  |  טלפון: 077-3393830 |  דוא"ל: law.a.order@gmail.com   |  פקס: 077-3393834
לייבסיטי - בניית אתרים