להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> מינהל מקרקעי ישראל >> טפסים

מינהל מקרקעי ישראל - טפסים

 

מקוון   word למילוי   pdf להדפסה    
          שטרות
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר שכירות
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר העברת זכות שכירות
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר העברת זכות שכירות ותיקון תנאי החכירה
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר העברת זכות שכירות חלקית ותיקון תנאי חכירה
    טופס וורד   טופס PDF שטר תיקון תנאי חכירה 
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר תיקון שכירות
(הארכת תקופת השכירות)
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר תיקון שכירות
(הארכת תקופת השכירות והיוון השכירות)
    טופס וורד   טופס PDF שטר תיקון (פיצול) שכירות
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר תיקון תנאי חכירה (תוספת לחוזה)
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר ביטול זכות שכירות
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF שטר מכר
    טופס וורד   טופס PDF שטר מכר במקרקעי ישראל
    טופס וורד   טופס PDF שטר זיקת הנאה
    טופס וורד   טופס PDF שטר ביטול זיקת הנאה
          בקשות במגזר העירוני
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה)
    טופס וורד   טופס PDF כתב העברת זכויות
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF הצהרה על היעדר חריגות בניה
    טופס וורד   טופס PDF תצהיר זר בדבר מטרת רכישה
    טופס וורד   טופס PDF תצהיר לרכישה וזכאות לעלייה
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום
דמי הסכמה/דמי היוון/דמי היתר לתוספת בניה,
שינוי ניצול/יעוד, פיצול מגרש
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF הצהרת עורך הבקשה בדבר אימות פרטי בקשה להיתר
    טופס וורד   טופס PDF תצהיר סיום בניה
    טופס וורד   טופס PDF

יפוי כח בלתי חוזר

טופס מקוון        

בקשת מידע ע"י עורך דין לבירור מצב הטיפול בבקשות
- מחוז חיפה בלבד

          בקשות במגזר החקלאי
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF בקשה לקבלת מידע מוקדם על תשלום דמי
הסכמה להעברת זכויות בנחלה או בשטח עיבוד
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF בקשה לשכירות זמנית של קרקע חקלאית
טופס מקוון   טופס וורד   טופס PDF בקשה להעברת זכויות במגזר החקלאי
  טופס וורד   טופס PDF בקשה להקצאת קרקע במגזר החקלאי לשימוש שאינו חקלאי
          אחר
    טופס וורד   טופס PDF בקשה לקבלת מידע מאת
מינהל מקרקעי ישראל (גוף ציבורי)
    טופס וורד   טופס PDF הצהרת סודיות למבקשי מידע דרך קבע
    טופס וורד   טופס PDF כתב ויתור סודיות
טופס מקוון         הרשמה למאגר מידע לעפר
    טופס וורד   טופס PDF    
 

Go Back  Print  Send Page
 
 
 כתובתנו: מניה שוחט 23 , אזור  |  טלפון: 077-3393830 |  דוא"ל: law.a.order@gmail.com   |  פקס: 077-3393834
לייבסיטי - בניית אתרים