להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> רשם המקרקעין >> מדריך לביצוע עסקת מכר

מדריך לביצוע עסקת מכר

לצורך ביצוע עסקת מכר יש להצטייד במסמכים הבאים:

·         אישורים על תשלום מס שבח, מס רכישה ומס מכירה או פטור מהם.

·         אישור על תשלום מס רכוש (בדירות ובתי עסק הרשומים בפנקס בתים משותפים אין צורך), בתוקף ליום ביצוע העסקה או ליום 31.12.1999

·         אישור מופנה לרשם המקרקעין על תשלום מיסי הרשות המקומית, כולל היטל השבחה, בתוקף ליום ביצוע העסקה.

·         שטרי מכר ב-5 עותקים מודפסים ללא תיקונים ומחיקות.

·         מסמכים אחרים הדרושים לרישום בהתאם לצורך (ראה/י בהמשך).

 

מקרים מיוחדים בהם יש צורך לצרף מסמכים נוספים

כאשר אין מספרי זהות בצד השמות של בעלי הזכויות הרשומים בפנקס:

·         מסמכים שנמסרו בשעתם לידי הבעלים הרשום על ידי הלשכה.

·         תצהירים של הבעלים ושל צד ג' על הזהות שבין הבעלים הרשום לבין המבקשים, בציון מקור הידיעה.

·         מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם

המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר:

·         הסכמת פקיד ההסדר לפעולה המבוקשת. (שים/י לב שהפעולה תבוצע תוך פרק הזמן שנקבע באישור)

הצדדים לעסקה או אחד מהם חתומים על הבקשה ו/או שטר העסקה:

·         באמצעות שלוח - ייפוי כוח מאומת כדין.

הצדדים לעסקה או אחד מהם הוא תאגיד:

·         תעודת רישום התאגיד.

·         פרוטוקול של אסיפת המנהלים המעיד על ההחלטה לבצע את העסקה ודרך ביצועה (או באמצעות המנהלים במישרין, או באמצעות אדם אחר כשלוחם).

·         אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון של התאגיד אשר יכלול את הפרטים הבאים:

o        אישור שהחברה קיימת.

o        אישור כי בהתאם לתזכיר ולתקנון של התאגיד כפי שהם כיום, רשאי התאגיד לבצע את העסקה המבוקשת.

o        אישור כי המשתתפים באסיפת המנהלים כמפורט בפרוטוקול, הם מנהלי התאגיד והם מוסמכים כיום לפעול את פעולות התאגיד ולחתום בשמו על שטר העסקה המבוקש.

שימו לב: אם ייפוי כוח נחתם על ידי תאגיד ואושר על ידי נוטריון כי החותם על ייפוי הכוח זכאי לחתום בשם התאגיד – אין צורך לצרף לבקשה את בפרוטוקול.

קטין הוא צד בעסקה

·         אישור בית משפט או בית דין דתי לבצע את העסקה.

מנהל עיזבון צד בעסקה

·         אישור בית משפט או בית דין דתי לבצע את העסקה.

קיים הסכם שיתוף השולל או מגביל את זכות השותף לעשות בחלקו עסקה:

·         הסכמה בכתב של השותפים, לביצוע העסקה.

קיימת זכות קדימה

·         הסכמה בכתב של בעל זכות הקדימה כאשר בעל המקרקעין מבקש להעבירם בתמורה.

המקרקעין כפופים להערת אזהרה.

·         הסכמת הזכאי על פי הערת האזהרה או צו בית משפט.

המקרקעין כפופים להערה על הגבלת כשרות.

·         אישור בית המשפט לבצוע העסקה.

המקרקעין כפופים להערה על פי צו בית משפט.

·         אישור בית המשפט לבצוע העסקה.

המקרקעין כפופים לצו עיקול, צו כונס נכסים, צו מניעה וכדומה

·         אישור בית המשפט לבצוע העסקה.

 

את המסמכים הדרושים יש להמציא  ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית בצירוף כל המסמכים הדרושים לביצוע העסקה ואישור על תשלום אגרהניתן לשלוח את המסמכים באמצעות הדואר.

 

שימו לב

הסכמות יינתנו בכתב, כשהחתימות מאומתות על ידי עורך דין או על ידי פקיד הלשכה.

מדריך זה בא להנחות את הציבור בעיקרי ההליכים ואינו מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לגופם של רישומים ובדינים החלים עליהם.

בכל פניה ללשכות רישום המקרקעין כדאי להצטייד במספר הגוש וחלקה של הנכס לגביו מבוקש המידע.

 
 

Go Back  Print  Send Page
 
 
 כתובתנו: מניה שוחט 23 , אזור  |  טלפון: 077-3393830 |  דוא"ל: law.a.order@gmail.com   |  פקס: 077-3393834
לייבסיטי - בניית אתרים