להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 דף הבית >> עזרים >> רשימת קודים וסעדים
רשימת קודי סעדים:
 
מספר הסעד
סוג הסעד
מהות הסעד
1
תביעה כספית
תביעה לסכום כסף קצוב למעט פיצוי בשל
נזקי גוף
2
תביעה לפי חוק הפיצויים
תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף לפי חוק הפיצויים
 לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975
 (להלן: "חוק הפיצויים")
3
תביעה בנזקי גוף
תביעה לפיצויים בנזקי גוף שלא לפי
חוק הפיצויים
4
צו עיקול אחרי תביעה
צו עיקול זמני לאחר הגשת תביעה
5
צו עיקול לפני תביעה
צו עיקול זמני לפני הגשת תביעה
6
צו פינוי / סילוק יד
צו לפינוי נכס או לסילוק יד מנכס
7
פסיקת דמי שכירות
פסיקת דמי שכירות
8
תשלום תכוף
פסיקת תשלום תכוף לנפגעי תאונות דרכים
 לפי חוק הפיצויים
9
עיכוב יציאה מן הארץ
צו עיכוב יציאה מן הארץ
10
צו מניעה זמני
צו מנעה זמני
11
תביעה לצו מניעה
תביעה לצו "לא תעשה" [מניעה]
12
צו עשה זמני
צו עשה למעט צו למסירת חזקה בנכס [זמני]
13
תביעה לצו עשה / אכיפה
תביעה לצו עשה / אכיפה למעט למסירת
 חזקה בנכס [קבוע]
14
צו הצהרתי זמני [לא לנכס]
צו הצהרתי זמני פרט לצו המצהיר על זכות בנכס
 שבחזקת המצהיר
15
צו הצהרתי [לא לנכס]
תביעה לצו הצהרתי  למעט צו המצהיר על
זכות בנכס שבחזקת המצהיר [קבוע]
16
צו הצהרתי זמני [לנכס]
צו זמני המצהיר על זכות בנכס למי שאינו מחזיק
17
צו הצהרתי לזכות בנכס
תביעה לצו המצהיר על זכות בנכס למי
 שאינו המחזיק [קבוע]
18
בקשה לפסק דין בהעדר
בקשה לפסק דין בהעדר הגנה
19
רשות להתגונן
בקשת רשות להתגונן [סדר דין מקוצר]
21
בקשת רשות ערעור
בקשת רשות ערעור
22
מחיקת כותרת
בקשה למחיקת כותרת [סדר דין מקוצר]
23
רשות להפסיק את הדיון
רשות להפסיק את הדיון [הפסקת תובענה]
24
תיקון / מחיקת כתבי טענות
תיקון / מחיקה של כתבי טענות
25
צירוף / החלפת / מחיקת צדדים
צירוף / החלפה / מחיקה של צדדים
26
הודעה לצד שלישי
הודעה לצד שלישי
27
איחוד דיון
איחוד דיון
28
העברת דיון בהליך במחוז
העברת דיון בהליך במחוז
29
תיקון טעות
בקשה לתיקון טעות בפסק הדין, בהחלטה
 או בפרוטוקול
30
תביעה לבטל פסק דין / החלטה
תביעה לביטול פסק דין או החלטה אחרת
31
ביטול פסק דין שניתן בהעדר
בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה
 [תוך 30 ימים ממתן פסק הדין]
32
הארכת מועד לביטול
בקשה להארכת מועד לביטול פסק דין
33
בקשה להארכת מועד
בקשה להארכת מועד
34
ערעור / ערר בבית משפט שלום
ערעור / ערר בבית משפט שלום
35
ערעור על פסק דין שלום
ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין
 של בית משפט שלום
117
ערעור על פסק דין
ערוער על פסק דין במחוזי
36
גילוי מסמכים
גילוי מסמכים
37
מתן פרטים נוספים
מתן פרטים נוספים
38
בזיון בית המשפט
בזיון בית המשפט
39
עתירת אסיר או עציר
עתירת אסיר או עציר
40
התנגדות לביצוע שטר
התנגדות לביצוע שטר
41
עיכוב הוצאה לפועל
עיכוב הליכים בהוצאה לפועל
42
טען ביניים כספי
טען ביניים כספי
43
טען ביניים אחר
טען ביניים אחר
44
הליך ביניים בתביעה אזרחית
התיך ביניים בתביעה אזרחית
45
בקשה לא פטורה
הגשת בקשה שאינה פטורה מאגרה על
 פי התקנות
46
תחליף המצאה
תחליף המצאת מסמכי בי-דין
47
המצאה מחוץ לתחום
המצאה מחוץ לתחום השיפוט [חו"ל]
48
גביית עדות בחו"ל
גביית עדות בחו"ל
49
פירוק שיתוף
פירוק שיתוף במקרקעין
50
פירוק חברה
פירוק חברה למעט בקשה המוגשת לפי
 החלטת החברה
150
פירוק חברה
בקשה לפירוק על פי בקשת החברה
51
פירוק שותפות
פירוק שותפות
151
פירוק תאגיד אחר
פירוק תאגיד אחר
52
הכרזת פשיטת רגל
הכרזת פשיטת רגל למעט בקשה המוגשת
 על ידי החייב
152
הכרזת פשיטת רגל
הכרזת פשיטת רגל לפי בקשת החייב
53
צו אכיפה
צו אכיפה [למעט צו למסירת חזקה בנכס]
54
אכיפת פסק בוררות
אכיפת פסק בוררות
55
אכיפת פסק חוץ
אכיפת פסק חוץ
56
קביעת גובה פיצויים
קביעת גובה הפיצויים או תשלומי האיזון
 בשל רכוש שהופקע
57
צו ירושה
בקשה למתן צו ירושה
58
התנגדות לצו ירושה
התנגדות למתן צו ירושה
59
עשיית צוואה
עשיית צוואה
60
הפקדת / החזרת צוואה
הפקדת צוואה והחזרת צוואה
61
מתן צו קיום צוואה
מתן צו קיום צוואה
62
התנגדות לקים צוואה
התנגדות למתן צו קיום צוואה
63
צו ניהול עיזבון זמני
מתן צו הנהלת עיזבון כשאין בקשה למתן
 צו ירושה / צוואה
64
חלוקת עיזבון
חלוקת עיזבון כשאין בקשה למתן צו ירושה או
 צואה
65
הנהלת רכוש של נעדר
הנהלת רכוש של נעדר
66
מתן הוראות ניהול רכוש
מתן הוראות בקשר לניהול עיזבון או
 לניהול רכוש של נעדר
67
התנגדות להנהלת עיזבון
התנגדות למתן צו הנהלת עיזבון או
 חלוקת עיזבון
68
צו ירושה / קיום צוואה
מתן צו ירושה וקיום צוואה
69
התנגדות לירושה / צוואה
התנגדות למתן צו ירושה וקיום צוואה
70
מינוי אפוטרופוס
מינוי אפוטרופוס
71
צו הצהרת מוות
צו הצהרת מוות
72
קביעת אבהות / אמהות
תביעה לקביעת אבהות / אמהות
73
החזרת קטין חטוף
תביעה להחזרת קטין חטוף
74
הוצאת דרכון לקטין
הוצאת דרכון לקטין
75
היתר נישואין
היתר נישואין
76
התרת נישואין
התרת נישואין
77
הגנה / מניעת אלימות במשפחה
צו הגנה / מניעת אלימות במשפחה
78
עיכוב יציאת קטין
עיכוב יציאת קטין במסגרת אחזקת ילדים
79
אישור פעולת אפוטרופוס
אישור פעולת אפוטרופוס
80
אישור הסכם ממון
אישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין
 בני זוג, התשל"ג-1973
81
הליך בעניין הקדש
הליך בעניין הקדש
82
הודעה לצד ג' - מזונות
הודעה לצד שלישי בעניין מזונות
83
תביעה למזונות
תביעה למזונות
84
בקשה לאחזקת ילדים
בקשה לאחזקת ילדים
85
הליך בעניין אימוץ
הליך בעניין אימוץ
86
שינוי החלטת פקיד הסדר
שינוי החלטת פקיד הסדר
87
תביעה לקביעת גיל
תביעה לקביעת גיל
88
שינוי שם
שינוי שם
89
ביטול פסק דין למזונות
תביעה לביטול פסק דין למזונות
90
שינוי פסק דין למזונות
תביעה לשינוי פסק דין למזונות
91
שיפוי בעניין מזונות
תביעה לשיפוי בעניין מזונות
92
בקשה לראיית ילדים
בקשה לראיית ילדים
93
שינוי באחזקת ילדים
שינוי באחזקת ילדים במסגרת תובענה
 לאחזקת ילדים
94
שינוי באחזקת ילדים
שינוי באחזקת ילדים שלא במסדרת
 תובענה לאחזקת ילדים
99
תובענה שפריט 8 לא חל עליה
תובענה שפריט 8 בתוספת הראשונה
 לתקנות בית המשפט (אגרות)
, התשמ"ח-1987, לא חל עליה
100
כינוס נכסים זמני
בקשה למינוי כונס נכסים זמני
101
חיפוש / תפישת נכסים
בקשה למתן צו חיפוש / תפיסת נכסים
102
תביעה למתן חשבונות
תביעה למתן חשבונות
103
בקשה לכונס נכסים
בקשה למינוי כונס נכסים
104
ביטול צו עיקול זמני
בקשה לביטול צו עיקול זמני
105
התראה על פשיטת רגל
התראה על פשיטת רגל
106
החייאת חברה
בקשה להחייאת חברה
107
התנגדות לבקשת פירוק
התנגדות לבקשת פירוק
109
ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ
בקשה לביטול צו עיקול יציאה מן הארץ
110
ביטול צו מניעה זמני
בקשה לביטול צו מניעה זמני
111
סילוק על הסף
בקשה למחיקה או דחייה של תובענה על הסף
112
בקשה לצו הגנה
בקשה לצו הגנה
113
אישור עיקול זמני
אישור עיקול זמני
114
בקשה לפיצול סעדים
בקשה לפיצול סעדים
115
ערעור / ערר בבית המשפט המחוזי
ערעור / ערר בבית המשפט המחוזי
116
בקשה בערעור במחוזי
בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי
134
בר"ע - תביעות קטנות
בקשת רשות ערעור על פסק דין של
 בית משפט לתביעות קטנות
139
ערעור בעתירת אסיר
ערעור על החלטה בעתירת אסיר או עציר
140
תשובה לשאלון
תשובה לשאלון
141
הגשת דין וחשבון
הגשת דו"חות על ידי מנהל עיזבון
142
מתן פסק דין או החלטה
בקשה למתן פסק דין שלא בהעדר החלטה
 הגנה או החלטה
143
שומת הוצאות
בדיקה לשמת הוצאות על ידי רשם
144
קביעת הוצאות
בקשה לקביעת הוצאות על ידי בית המשפט,
הרשם או המזכיר הראשי
145
מומחה רפואי
בקשה למינוי מומחה רפואי
146
בורר או מפשר
בקשה למינוי בורר או מפשר [מגשר]
147
עיכוב פסק דין
בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
148
הקדמת מועד או קביעתו
בקשה להקדמת מועד או לקביעתו
149
תוקף של פסק דין
בקשה לתת תוקף של פסק דין
154
ביטול פסק בוררות
ביטול פסק בוררות
160
פסילת בורר
בקשה לפסילת בורר
161
בקשות נלוות בפשיטת רגל ובפירוק
בקשה הנלווית לתיק פשיטת רגל או לפירוק,
 כגון: ערוער על החלטת
 מפרק או כונס, בקשת נושה
162
החזר אגרה
בקשה להחזר אגרה
163
שחרור מייצוג
בקשה לשחרור מייצוג על ידי עורך דין
164
הבהרת פסק דין
בקשה למתן הבהרה לפסק דין
165
הזמנת עד
בקשה להזמנת עד
166
צו הבאה
בקשה להוצאות צו הבאה או לביטולו של צו
 הבאה לעד
167
זכות לחקור עד מייד
בקשה לחקור עד מייד
168
מינוי מפרק
בקשה למינוי מפרק זמני או קבוע לחברה
169
בקשה למינוי
בקשה מינוי אחר
170
פסלות שופט
בקשה לפסילת שופט
173
בקשה על דרך תובענה ייצוגית
בקשה להגשת תובענה ייצוגית
174
היתר לזכות
לפי חוק שירות הציבור [הגבלה לאחר פרישה]
, התשכ"ט-1969
175
רישיון לעבודת חשמל
לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954
176
ערוער על קביעת שומה
לפי חוק מיסוי מקרקעין [שבח, מכירה
 ורכישה], תשכ"ג-1963
177
הגנת כינויי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1964
178
רישום כסוכן מכס על ידי מנהל המכס
 והמע"מ
לפי חוק סוכני המכס, התשכ"ה-1964
179
מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988
180
התיר זמני לנהוג על פי הסדר או ביטולו
הסדר שטרם אושר לפי סעיף 13 לחוק
ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988
181
ביטול החלטת ממונה לפטור מאישור
 הסדר
לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשמ"ח-1988
182
הוראות לבעל מונופולין
לפי סעיף 30 לחוק ההגבלים העסקיים,
 התשמ"ח-1988
183
ערעור על קביעת שומה לקרקע
לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961
197
סעד לתיקים ישנים ללא חיוב באגרה
סעד מיוחד לתיקים ישנים
198
סעד להתנגדות לביצוע שטר
סעד מיוחד להתנגדות לביצוע שטר מהסבה
199
פטור מתשלום אגרה
פטור מתשלום אגרה
201
דחיית מועד או הקדמתו
דחיית מועד דיון או הקדמתו
202
החזרת מוצג
החזרת מוצג
203
עיון בתיק
בקשה לעיון בתיק
204
צילום מסמך בתיק
בקשה לצילום מסמך בתיק
205
ערובה
בקשה לפטור מערובה, להפקדתה, להמרתה
, לשינויים בה או להחזרתה
206
החזרת פיקדונות
החזרת פיקדונות
208
העתק מתאים למקור
אישור העתק מתאים למקור
209
תצהיר בפני שופט / רשם
עשיית תצהיר בפני שופט או רשם
303
חוק סעד - טיפול במפגרים
תובענה לפי חוק הסעד [טיפול במפגרים],
 התשכ"ט-1969
316
ביטול פסק דין שניתן בהעדר
ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה
460
סעד כספי קצוב בבית המשפט
 לענייני משפחה
תביעה בין בני זוג או בין בני משפחה
אחרים בבית משפט לענייני משפחה
לסכום כסף קצוב לפי פרט 1 בתוספת הראשונה
 בתקנות בית המשפט לענייני משפחה [אגרות]
 [להלן: "תקנות האגרות בענייני משפחה"]
461
סעד ברכוש שאינו קצוב
לפי פרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות
 האגרות בענייני משפחה
462
סעד למזונות או למדור
לפי פרט 5 בתוספת הראשונה לתקנות
 האגרות בענייני משפחה
463
תביעה בעניין קטין
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
 התשכ"ב-1962
[משמורת, חינוך, יציאה מן הארץ, ביקור]
464
תביעה שלא בעניין קטין
לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
 התשכ"ב-1962
465
תביעה לאבהות או לאמהות
תביעה לאבהות או לאמהות
484
אישור הסכמי ממון - גירושין
אישור הסכמי ממון גירושין
485
אישור הסכם ממון - נישואין
אישור הסכם ממון נישואין
486
בקשה ליישוב הסכסוך
בקשה ליישוב הסכסוך על ידי פנייה ליחידת
הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה
487
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין
488
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין
 ללא שומה כספית
בקשה לפירוק השיתוף במיטלטלין ללא שומה
 כספית
466
אישור הסכמים אחרים
כשאין תביעה תלויה ועומדת
467
החזרת קטין חטוף
לפי חוק אמנת האג [החזרת ילדים חטופים],
 התשנ"א-1991
468
מניעת אלימות במשפחה
לפי חוק למניעת אלימות במשפחה,
 התשנ"א-1991
469
אימוץ
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1991
470
התרת נישואין
תביעה לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין
 [במקרים מיוחדים], התשכ"ט-1969
471
גיל נישואין
תביעה לפי חוק גיל נישואין
472
קביעת גיל
תביעה בעניין קביעת גיל
473
שינוי שם
תביעה בעניין שינוי שם
474
אכיפת פסק חוץ למזונות
תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני מזונות
475
אכיפת פסק חוץ בענייני משפחה
תביעה לאכיפת פסק חוץ בענייני משפחה
 למעט מזונות
476
ערוער על החלטת רשם
ערוער על החלטת רשם
477
ערעור על החלטת ראש ההוצאה
 לפועל בענייני משפחה
ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל
 בענייני משפחה
478
סעד לפי חוק לנשיאת עוברים
סעד לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים
 [אישור הסכם ומעמד הילוד], התשנ"ו-1996
479
הליך ביניים
בתביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה
480
הליך ביניים
בתביעה למעט למזונות בבית המשפט
 לענייני משפחה
481
סעד לפי חוק הנוער טיפול והשגחה
סעד לפי חוק הנוער [טיפול והשגחה],
 התש"ך-1960
482
סעד לפי חוק הבוררות
סעד לפי חוק הבוררות
483
שינוי במרשם האוכלוסין
שינוי במרשם האוכלוסין
499
תביעה אחרת בענייני משפחה
תביעה אחרת בענייני משפחה
 
 
 
 כתובתנו: מניה שוחט 23 , אזור  |  טלפון: 077-3393830 |  דוא"ל: law.a.order@gmail.com   |  פקס: 077-3393834
לייבסיטי - בניית אתרים